Your search results

Căn hộ chung cư The Marq

Posted by ccom on 25/08/2021
0
The Marq nằm trên khu đất rộng 5.146m2, diện tích đất cây xanh chiếm 1,258.16m2, diện tích đất giao thông nội khu 1.572,36m2, tổng diện tích sàn xây dựng 56.610m2. Tổng mật độ xây dựng nội khu chiếm 45%.

Đang cập nhật dữ liệu

Nguồn: Căn hộ chung cư The Marq

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings