Tại sao dữ liệu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không hiển thị chuyển đổi xem qua?

  1. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và gọi điện cho doanh nghiệp
  2. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị và chuyển đổi trên trang web
  3. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và chuyển đổi trên trang web
  4. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp chuột và sau đó chuyển đổi trên trang web

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *