Chỉ số chuyển đổi nào có thể cho bạn biết thêm thông tin chi tiết về cách quảng cáo của bạn thúc đẩy chuyển đổi trên điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng?

  1. Chuyển đổi nhấp qua
  2. Chuyển đổi chéo qua
  3. Chuyển đổi OS chéo
  4. Chuyển đổi thiết bị chéo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *