Bạn có một người bạn bắt đầu chiến dịch AdWords đầu tiên của cô ấy. Bạn sẽ gợi ý như thế nào về cách chọn từ khoá?

 1. Đặt chủ đề cho từng nhóm quảng cáo và lựa chọn từ khóa liên quan
 2. Duy trì mỗi từ khóa tương ứng với một từ duy nhất thay vì một cụm từ
 3. Bao gồm hơn 50 từ khoá trong 1 nhóm quảng cáo
 4. Đặt chủ đề cho từng chiến dịch và lựa chọn từ khóa liên quan

Tại sao dữ liệu cho chiến dịch Mạng tìm kiếm hiển thị chuyển đổi nhưng không hiển thị chuyển đổi xem qua?

 1. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và gọi điện cho doanh nghiệp
 2. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị và chuyển đổi trên trang web
 3. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhấp chuột vào một quảng cáo trong Google Tìm kiếm và chuyển đổi trên trang web
 4. Một chuyển đổi xem qua được tính khi ai đó nhìn thấy một quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo đa phương tiện trên Mạng hiển thị nhưng không nhấp chuột và sau đó chuyển đổi trên trang web

Chủ doanh nghiệp nhỏ Marcos thiết lập chiến dịch AdWords của mình bằng cách nghĩ ngay về các từ khóa “rõ ràng” xuất hiện trong đầu. Anh ấy có thể cải thiện từ khóa bằng cách nào?

 1. Xem gợi ý trên trang Từ khoá
 2. Bám sát các từ khóa hiện tại trong 2 tháng để thu thập đủ dữ liệu có thể sử dụng
 3.  Xem gợi ý trên trang Cơ hội
 4.  Nhấp vào nút “Tự động làm mới từ khóa”